PRAKTIJKINFORMATIE

AFSPRAKEN

Het maken van een afspraak doet u bij voorkeur telefonisch tussen 8.00 en 10.00 uur.

Tussen 12.00 en 13.30 uur en na 16.30 uur is de praktijk uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen.

De huisarts heeft iedere dag spreekuur van 8.00 tot 17.00 spreekuur. In verband met de planning vraagt de assistente u naar de reden van uw komst. Voor een consult wordt 10 minuten gereserveerd, dit is voldoende om 1 klacht te bespreken. Heeft u meerdere klachten of denkt u meer tijd nodig te hebben, maak dit dan kenbaar aan de assistente bij het maken van de afspraak.

 

VISITES

Indien mogelijk is het beter om naar de praktijk te komen. In de praktijk zijn immers alle behandel- en onderzoeksmiddelen aanwezig. Visites aan huis kunt u aanvragen vóór 10.00 uur, dan kunnen ze in de regel nog dezelfde dag plaatsvinden. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

TELEFONISCH SPREEKUUR

De huisarts heeft een terugbelspreekuur. Via de assistente maakt u hiervoor een afspraak. De huisarts belt u dan terug.

 

AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN

Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren verwijzen wij u naar de Spoedpost in Zaandam, deze is gevestigd in de spoedeisende hulp van het Zaans Medisch Centrum. U bereikt hen via 075 653 30 00

 

huisartsenpraktijk KROMMENIE, Snuiverstraat 25, 1561 HA Krommenie                                                                                                                         Copyright © All Rights Reserved